โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยะรัง ยินดีต้อนรับผู้เข้าชมเว็ปไซค์ ของหน่วยงานทุกท่าน

ผลงานเด่น

โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กก่อนปฐมวัย
วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นทุเรียนโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน
วันที่  ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖
ณ ห้องประชุมอามันดามัย

การประกวดหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
รพ.สต.ยะรังได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1  ณ โรงแรมซีเอสปัตตานี วันที่  3 ก.ย.56


โครงการใกล้บ้านใกล้ใจตรวจมะเร็งปากมดลูก
วันที่ ๑๗-๒๑ มิถุนายน  ๒๕๕๖
0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น